Stockholm

Tisdag den 17 Mars 2015 mötte jag Naturskyddsföreningen i Huddinge. Jag fick äran att föreläsa för dem i samband med deras årsmöte på Folkets Hus. Det märktes verkligen att det här är en intresserad och insatt publik. Jag lyfte lite frågor kring läget i världen idag. Folk får bättre hälsa, fler får tillgång till utbildning. Det är en fantastisk utveckling som…

I veckan har jag besökt Tensta Ross gymnasium och hållit två föreläsningar för elever på vård- och omsorgsprogrammet. Vi diskuterade väldigt mycket kring fattigdom i så kallade ”fattiga länder”. Alla var inte helt överens om detta begrepp eftersom fattigdom är så relativt. Eleverna i klasserna var väldigt beresta och det blev intressanta diskussioner kring fattigdom i Somalia och Kenya. ”Ja det…