featured

Blir världen bättre eller sämre? Hur vet man att biståndet når fram? Varför är kvinnors rättigheter viktiga för utvecklingen? Sida Alumni är ett unikt program med ett 30-tal unga personer som alla – utan kostnad – gärna föreläser för just dina elever eller medarbetare. Ta chansen och boka en spännande föreläsning med en alumn som nyligen varit ute i världen! Boka här!