featured

”Under min föreläsning kommer man få en inblick i modern medicin och sjukvård med bland annat Sverige, Bangladesh och Kina som exempel. Fokus kommer att ligga på utvecklingsarbete och de globala hållbarhetsmålen.” Anna Olsson, Alumn 2018

Vill du hjälpa dina elever, anställda eller medlemmar att förstå världen? Ge dem en engagerande, personlig och interaktiv föreläsning om hållbar utveckling och biståndsfrågor!
Boka här!

VILL DU PRATA OM KLIMATFRÅGOR? Vill du hjälpa dina elever, anställda eller medlemmar att förstå världen? Ge dem en engagerande, personlig och interaktiv föreläsning om hållbar utveckling och biståndsfrågor! Boka här!

Som MFS-student eller deltagare i praktikantprogrammet är du rätt person att engagera och sprida information om svenskt bistånd och utvecklingsfrågor. Med avstamp i din egen fältstudie eller praktik kan du bidra till att fler får upp ögonen för globala utvecklingsfrågor, samtidigt som du får en värdefull erfarenhet. Du behövs.