Timo Saarensilta

Ta världen in i klassrummet

Den 9 september arrangerade Skytteanska skolan i Tärnaby temadagen ”Ta världen in i klassrummet”. Syftet var att skolans 150 elever (förskola-årskurs 9) under en heldag skulle få lyfta blicken och få diskutera globala frågor. Sida Alumni fick en inbjudning och två alumner fick möjligheten att åka upp för att hålla i fyra pass. Där vi utgick från våra fältstudier som vi gjort i Tanzania under 2014, och i förhållande till dessa lyfte vi grundläggande utvecklingsfrågor till diskussion. Under dagen arbetade vi parallellt med Sensus multireligiösa guider och den Globala skolan.

Under våra pass var samtalsämnena om högt och lågt, där fokus låg på våra upplevelser från Tanzania, där vi var inne på både städers utveckling och landsbygdens möjligheter. Där framförallt barn och ungas situation belystes. Värderingsövningar med fokus på mänskliga rättigheter och mötet med ”den andre” genomfördes med stor entusiasm från eleverna. Poängen med övningarna var att eleverna själva skulle få uppleva händelser från en annan persons perspektiv, och vår förhoppning var att de skulle öppna upp för ett normkritiskt tänkande.

IMG_88281

Eleverna var väldigt pålästa och hade mycket relevanta frågor, och vi fick ta del av intressanta diskussioner om allt från Tanzanias djurliv till fattigdomsbegreppet. Passen med de äldre eleverna avslutades med frågeställningen: ”Blir världen bättre?” där resultat från Milleniemålen lyftes och diskuterades. Vi konstaterade att världen har blivit en bättre plats för de flesta sedan målen instiftades, men att det fortfarande finns mycket att jobba på. Diskussionen ledde vidare till de 17 nya hållbarhetsmålen och Post-2015 agendan. Tiden var dock begränsad och vi han tyvärr inte prata så mycket om detta, men den som vill kan läsa/se mer om detta ämne via dessa länkar:

8 Millennium Development Goals: What We Met And Missed: https://www.youtube.com/watch?v=A5giOGjj5X8

FN, de 17 nya hållbarhetsmålen: http://www.hallbarhetsmalen.se/om-hallbarhetsmalen/

Slutligen vill vi tacka Skytteanska skolan och dess elever för att vi fick komma, vi hade en väldigt rolig dag!

Timo och Victoria

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

tjugo − arton =