Amanda Sonesson
Jag kan föreläsa i: Skåne med omnejd, Stockholm och Göteborg.
Landerfarenhet: Praktik på en ungdomsorganisation i Osj, Kirgizistan under våren 2017 med fokus på demokratiserin…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på demo…
David Holm
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Nairobi, Kenya. Utvärderade ett FN-projekt under UN Habitat kring mobilt lärande för den v…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och utvecklingsfrågor med särskilt fok…
Frida Wiig
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: Praktik på en organisation som arbetar med markfrågor och markrättigheter, för fattiga människo…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen, bistånd och dess möjligheter och begränsningar…
Isabel Lind
Jag kan föreläsa i: Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Iran 2012 om kvinnors rättigheter, utbildning och arbetsmarknaden. Praktik på ungdomsorganis…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på jäm…
Johanna Wallertz
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd
Landerfarenhet: Utbytestermin där jag studerade kurser i socialantropologi och kommunikation vid Universitetet i Sa…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen och internationellt utvecklingsarbete. Jag pratar …
Katarina Johansson
Jag kan föreläsa i: Västra Götalandsregionen, på förfrågan i annan del av Sverige.
Landerfarenhet: MFS-stipendium för min kandidatexamen som jag skrev i Sydafrika 2016 där jag studerade lokala pers…
Föreläser gärna om: Jag kan föreläsa om Sida och globala utvecklingsfrågor, globala hållbarhetsmålen utifrån tema…
Madeleine Wollin
Jag kan föreläsa i: Borås, Göteborg, Sjuhärad, på förfrågan annan ort
Landerfarenhet: MFS i Sri Lanka 2017 med syfte att kartlägga förväntningar mellan entreprenörskap och mikrokredi…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och globala utvecklingsfrågor, med sär…
Rickard Nätjehall
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt kringliggande områden + Göteborg
Landerfarenhet: Praktik på en tankesmedja i Sydafrika med fokus på sociala trygghetssystem och kapacitetsutvecklin…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om FN:s globala utvecklingsmål, Sida och bistånd samt om migrationsfrågor.…
Sofia Hvittfeldt
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd, Stockholm, Uppsala och Malmö/Lund.
Landerfarenhet: MFS i Palestina om kopplingen mellan genus och ickevålds-metod. Praktikant i Sydafrika med en icke…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Israel-Palestina-konflikten, ickevåld från ett genusperspektiv, internat…
Stina Johansson
Jag kan föreläsa i: Skövde och andra kommuner i Skaraborg samt Göteborg med omnejd
Landerfarenhet: Gjorde MFS i Indien 2017, om civilsamhällets roll i miljökonflikter. Praktik i Indien 2016 i ett f…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor inom områdena klimat, milj…