REGION SYD

 

Alicia Rysinska
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd. Kan även föreläsa i andra städer vid förfrågan: Uppsala, Göteborg, Malm…
Landerfarenhet: Colombia och Tanzania
Föreläser gärna om: Sida, de globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Framförallt ligger fokus på sexu…
Anna Eklund
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Uppsala, Halmstad och Gotland. Ev. andra orter vid förfrågan.
Landerfarenhet: Tanzania.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Min föreläsning kommer även att ha…
Belenn Bekele
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd. Kan även föreläsa i Lund, Malmö och Uppsala vid förfrågan.
Landerfarenhet: Etiopien.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på remitteringar …
Caroline Björkdahl
Jag kan föreläsa i: Göteborg (med omnejd), Malmö, Lund och Stockholm
Landerfarenhet: Sierra Leone och Bolivia
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på jämställdhetsfrågor o…
Catharina Hansson
Jag kan föreläsa i: Skåne, Blekinge och i viss mån södra Halland. Gärna kvällar och helger.
Landerfarenhet: Israel/Palestina
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på mänskliga rättigheter …
Emma Berglund
Jag kan föreläsa i: Skåne och Stockholm med omnejd.
Landerfarenhet: Tanzania.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på sexuell och reproduktiv …
Jenny Samuelsson
Jag kan föreläsa i: Västernorrland, samt Blekinge och södra Småland/nordöstra Skåne (fr.o.m. HT 2019)
Landerfarenhet: Indonesien
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i den myggburna sju…
Joakim Kämpe
Jag kan föreläsa i: Finns i Stockholm och Lund men reser gärna i alla väderstreck.
Landerfarenhet: Nepal.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på vad vi själva kan gör…
Johannes Thorman
Jag kan föreläsa i: Skåne
Landerfarenhet: Etiopien
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Min fokus ligger på HIV-forskning i …
Karolin Ring
Jag kan föreläsa i: Jag har Jönköping med omnejd som utgångspunkt, men rör mig om möjligt i alla vädersträck om i…
Landerfarenhet: Sydafrika
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Mitt arbete i Sydafrika handlade om a…
Marc André
Jag kan föreläsa i: Göteborg, Linköping och Malmö med omnejd
Landerfarenhet: Marocko. Fältstudie i Marocko om landets utbildningssystem, dess kolonialhistoria och hur dagens un…
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på utbildningspo…
Nairi Moosakhanian
Jag kan föreläsa i: Göteborg och kranskommuner (med omnejd) även Kungsbacka. På förfrågan i annan del av Sverige.
Landerfarenhet: Armenien.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus för min föreläsning ligger p…
Nanna Rask
Jag kan föreläsa i: Bor i Göteborg. Men kan föreläsa i hela Västra Götalandsregionen, Värmland, Skåne och Stockho…
Landerfarenhet: Sri Lanka, Indien, Vietnam och Ghana
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor inom områdena miljö och hållbarhet,…
Otto Berglund
Jag kan föreläsa i: Jag har närmst till kommuner i södra Småland och norra Skåne, men har även möjlighet att ta mi…
Landerfarenhet: Myanmar och Malaysia.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Mina främsta intresseområden är i…
Rebecka Hellerström
Jag kan föreläsa i: hela region syd
Landerfarenhet: Senegal.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus under min föreläsning är de …
Sofia Söderin
Jag kan föreläsa i: Jämtland och Härjedalen, samt närliggande områden i Region Nord på förfrågan. Vid överenskom…
Landerfarenhet: Uruguay och Peru
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus kommer att ligga på det global…
Sokol Xhaxho
Jag kan föreläsa i: Jag bor i Skåne men jag kan föreläsa i hela Sverige.
Landerfarenhet: Albanien och Kosovo.
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på barns rättigheter och f…
William Johansson
Jag kan föreläsa i: Jag kan föreläsa i Västra Götaland, Växjö, Luleå, Stockholms innerstad samt Värmdö kommun.
Landerfarenhet: Kuba
Föreläser gärna om: Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Under min föreläsning kommer åhör…