Alexandra Klang
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt Skåne med omnejd
Landerfarenhet: Jag praktiserade 6 månader med IM Nepal hösten 2016. Praktiken hade fokus på tillgång till utbi…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen, hållbar utveckling, integration, internationell …
Amanda Sonesson
Jag kan föreläsa i: Skåne med omnejd, Stockholm och Göteborg.
Landerfarenhet: Praktik på en ungdomsorganisation i Osj, Kirgizistan under våren 2017 med fokus på demokratiserin…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på demo…
Frans Libertson
Jag kan föreläsa i: Skåne, och angränsande län
Landerfarenhet: Fältstudie i Hongkong, Kina, om den politiska utvecklingen, Paraplyupproret, och Hongkongs självst…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på demo…
Isabel Lind
Jag kan föreläsa i: Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Iran 2012 om kvinnors rättigheter, utbildning och arbetsmarknaden. Praktik på ungdomsorganis…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på jäm…
Ludwig Bengtsson Sonesson
Jag kan föreläsa i: Skåne
Landerfarenhet: Praktik för miljörättvise-organisationen groundWork i Sydafrika via Afrikagrupperna. Arbetade med…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om miljö och klimatfrågor, de globala målen och Sydafrika men även om glo…
Natasha Wrang
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Skåne och Blekinge.
Landerfarenhet: Kandidatuppsats om stigma kring HIV-positiva ungdomar i Botswana, masteruppsats om erfarenheter av m…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, FN, de globala målen med fokus på mens, menskoppar, sexu…
Sofia Hvittfeldt
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd, Stockholm, Uppsala och Malmö/Lund.
Landerfarenhet: MFS i Palestina om kopplingen mellan genus och ickevålds-metod. Praktikant i Sydafrika med en icke…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Israel-Palestina-konflikten, ickevåld från ett genusperspektiv, internat…