Aida Zekic
Jag kan föreläsa i: Stockholm
Landerfarenhet: Fältstudier och freds- och utvecklingsarbete i Bosnien-Hercegovina, Colombia och Kuba. Jag har äve…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om de Globala målen, demokrati, mänskliga rättigheter, fred och konflikt. …
Alexandra Klang
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt Skåne med omnejd
Landerfarenhet: Jag praktiserade 6 månader med IM Nepal hösten 2016. Praktiken hade fokus på tillgång till utbi…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, de globala målen, hållbar utveckling, integration, internationell …
Amanda Sonesson
Jag kan föreläsa i: Skåne med omnejd, Stockholm och Göteborg.
Landerfarenhet: Praktik på en ungdomsorganisation i Osj, Kirgizistan under våren 2017 med fokus på demokratiserin…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på demo…
Anna Olsson
Jag kan föreläsa i: Uppland, Dalarna och ev. vid förfrågan, på annan ort
Landerfarenhet: MFS i Hangzhou Kina under våren 2017. Som forskare på State Key Laboratory for Diagnosis & Treatme…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och globala utvecklingsfrågor. Efter m…
Ariun Byambakhorloo
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd
Landerfarenhet: Internationell erfarenhet: Fältpraktik i lokal organisation i norra Indien som jobbar med klimatanp…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om utvecklingsfrågor, olika uppfattningar om utveckling, miljö- och klimat…
Erik Kinnhammar
Jag kan föreläsa i: Östergötlands Län
Landerfarenhet: Praktik hos Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) i Zimbabwe. Ytterligare internationel…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på demo…
Isabel Lind
Jag kan föreläsa i: Stockholm, Malmö och Göteborg med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Iran 2012 om kvinnors rättigheter, utbildning och arbetsmarknaden. Praktik på ungdomsorganis…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på jäm…
Isabella Gustafsson Ismodes
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd.
Landerfarenhet: MFS i Peru om införandet av en koldioxidskatt. Volontärarbete i Peru med utvecklingsfrämjande åt…
Föreläser gärna om: Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskild fokus på energisektorn, utsläpp av vä…
Jonna Elofsson Bjesse
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Uppsala, Gävle, Nyköping, Linköping, Norrköping, Jämtland & Härjedalen.
Landerfarenhet: Fältstudie i Nepal om klimatanpassning bland jordbrukare i Himalaya. Vi tittade på hushållens anp…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor inom områdena klimat, milj…
Melissa Bojang
Jag kan föreläsa i: Stockholm och eventuellt Sundsvall
Landerfarenhet: MFS i Tanzania – om hur lokala NGOs tolkar det globala gender mainstreaming konceptet och vilken r…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på de g…
Natasha Wrang
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Skåne och Blekinge.
Landerfarenhet: Kandidatuppsats om stigma kring HIV-positiva ungdomar i Botswana, masteruppsats om erfarenheter av m…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, FN, de globala målen med fokus på mens, menskoppar, sexu…
Olivia Villalba Svensson
Jag kan föreläsa i: Stockholm och Östersund
Landerfarenhet: MFS i Paraguays huvudstad Asunción om korruption inom rättsväsendet. Jag intervjuade folk som arb…
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om; Sida, de globala målen, mänskliga rättigheter och korruption

Rickard Nätjehall
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt kringliggande områden + Göteborg
Landerfarenhet: Praktik på en tankesmedja i Sydafrika med fokus på sociala trygghetssystem och kapacitetsutvecklin…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om FN:s globala utvecklingsmål, Sida och bistånd samt om migrationsfrågor.…
Ronja Melin
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Dalarnas län
Landerfarenhet: Fältarbete inför masteruppsats i Kenya 2017. Fältresa till Bhutan tillsammans med UNICEF Sverige …
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på barn…
Sofia Hvittfeldt
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd, Stockholm, Uppsala och Malmö/Lund.
Landerfarenhet: MFS i Palestina om kopplingen mellan genus och ickevålds-metod. Praktikant i Sydafrika med en icke…
Föreläser gärna om: Jag föreläser gärna om Israel-Palestina-konflikten, ickevåld från ett genusperspektiv, internat…