Jag och Helena har hållt en föreläsning på Täby Gymnasium. Eleverna visade ett stort intresse och engagemang och hade breda kunskaper om utvecklingsfrågor. Tillsammans pratade vi om Sidas biståndsarbete och hur utvecklingen ser ut i världen. Jag berättade hur man arbetade med jämställdhetsfrågor i Nigeria och Helena berättade om flera CSR-projekt i Indien. Vi gjorde också två värderingsövningar varpå i…

Hur påverkas människors bostadssituation av klimatförändringen? 25 april kl 18—20 Föreläsning med studenter från Malmö högskola som har gjort fältstudier i tre olika världsdelar och därefter skrivit sina uppsatser kopplat till globala utvecklingsfrågor. Studenterna ingår nu i ett Alumni-projekt anknutet till Sida, där de med utgångspunkt från sina personliga erfarenheter från Bolivia, Indien, Dominikanska Republiken och Tanzania berättar och visar…

Under fyra dagar, den 11-14 april, var det Globala Malmö dagarna, med syftet att uppmärksamma globala frågor genom olika former av aktiviteter och engagemang runt om i Malmö stad. Huvudtemat var hållbar utveckling, och det pratades mycket om vad man kunde göra lokalt, för att påverka det globala. Under två dagar, 11-12 april, pågick Metodfestivalen på Malmös högskola för Lärande…

Idag och imorgon anordnar Den globala skolan en metodfestival för lärare och lärarstudenter.  Malmö högskolas studenter som deltar i Sida Alumniprogrammet är med på metodfestivalen med infobord, flyers och fotoutställning. Studenterna tipsar lärare om att de gärna kommer till klassrummen och möter eleverna och pratar om globala utvecklingsfrågor, med utgångspunkt i Sidas arbete och deras egen MFS. Klicka här för…

Idag drar projektet igång på riktigt. De femton studenterna från Karlstad, Malmö och Stockholm träffas för första gången i Sidas lokaler i Stockholm. Under två dagar ska de få en bas i Sidas arbete och inspiration i hur de senare kan jobba med biståndsfrågor med ungdomarna de möter. Alla är taggade och kommer nog i slutet av dagen att känna…