Frågor och svar om Sida Alumni

Vad är en Sida-alumniföreläsning?

– Enkelt uttryckt så är en Sida Alumni-föreläsning en möjlighet för elever, föreningsmedlemmar eller anställda att få fördjupad kunskap om hur utvecklingssamarbete bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

– Men eftersom varje föreläsare utgår från sin unika ämnes- och landkompetens så finns det många olika erfarenheter att välja från. Men alla utgår från en berättelse där konkreta problemställningar levandegörs. Alla föreläsarna använder sig av sina erfarenheter för att förklara komplexa utmaningar med till exempel demokrati, klimat och miljö, jämställdhet och ekonomi.

– En Sida alumni vidgar vyn för grundskolor, gymnasium eller föreningar och företag. Och de gör det helt gratis.

Varför finns dem och varför är det gratis?

– Sida har ett uppdrag av regering och riksdag att öka kunskap och skapa intresse och engagemang om globala frågor.

– Men förutom det så brinner Sida alumnerna för att sprida sin kunskap vidare genom att berätta om det de varit med om för andra, unga som gamla.

Hur går en föreläsning till?

– En Sida Alumni-föreläsning har tre komponenter. Först utgår den från en berättelse baserad på alumnens egna erfarenheter. Med hjälp av bilder och filmer eller annat material gör alumnen komplexa globala utmaningar mer begripliga.

– Den andra komponenten är att ta upp fakta om global utveckling. Föreläsarna för in fakta om problemställningarna och om arbetet med global utveckling.

– Slutligen så har Sida alumni utvecklat en rad olika interaktiva moment med grupparbeten och gruppdiskussioner där de komplicerade frågorna får slå rot hos de som lyssnar. Genom att engagera hela gruppen och ta in allas kunskaper så ökar intresset och alla kan lära av varandra.

Vad finns det för föreläsare?

– Årets 33 alumner har erfarenheterna från praktik och studier i platser som spänner från Kapstaden i söder till Tirana i norr och La Paz i väster till Hanoi i öster. Och de har ämneskunskaper från en rad olika specialiteter som till exempel global hälsa, ekonomi, arbetsrätt, jämställdhet, miljö, demokrati, klimat och matfrågor.

– Men det är viktigt att påpeka att allt lärande måste först utgå från gruppens förkunskap. Och alla Sida alumnerna har fått specialutbildning i pedagogik, globala utvecklingsfrågor och föredragshållande.

Varför ska man boka en alumni

– Sida Alumnerna är otroligt engagerade personer med praktiska erfarenheter.  De kan ge era elever kunskap på ett spännande sätt. Och så är de relativt unga och kan därför fungera som förebilder för andra. De visar att det är möjligt för nästan vilken yrkesgrupp som helst att jobba utomlands och bidra till en bättre värld.

– För alla er som vill ge era elever, medlemmar eller anställda mer inblick i globala frågor som jämställdhet, demokrati, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, företagande, ekonomi, miljö och klimatfrågor, vattenresurser, energi, hälsa eller utbildning så finns 33 stycken Sida Alumner som kan komma till er utan kostnad.