Om Sida Alumni

Vill du veta mer om Sida, Globala målen för hållbar utveckling och biståndsfrågor på ett involverande, engagerande och personligt sätt? Jobbar du på gymnasie-, högskolor, föreningar, förvaltningar eller företag?
Alumner som nyligen gjort en fältstudie eller praktik i ett utvecklingsland kommer gärna till ditt klassrum, föreläsningssal, konferensrum eller liknande, för att berätta om sina personliga upplevelser från sin resa. Med Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt kopplas deras personliga upplevelser samman med biståndsfrågor i allmänhet genom diskussioner och värderingsövningar. Föreläsningen är gratis.

Är fattigdomsbekämpning viktigt? Vad har det med oss att göra? Behöver vi bry oss? Med färska exempel kan alumnerna koppla de stora frågorna till en verklighet som berör och går att relatera till. De kan ge en bild av ett utvecklingsland som utmanar den stereotypa uppfattningen och suddar ut den svartvita bilden.
135
Genom Sida Alumni projektet har de utvalda alumnerna fått en pedagogisk grund att stå på. De har också fått utbildning i svenskt utvecklingssamarbete i allmänhet och Globala målen. Under hela året får de coachning i hur de kan kommunicera detta kopplat till sina egna erfarenheter.
Du som bokar får gärna vara med och påverka om innehåll och fokus i kommunikationsinsatsen ska ligga på allmänna biståndsfrågor, Sida eller de ämnes- eller landspecifika kunskaper som studenten har.
Läs om alumnerna (klicka på din ”region” nedan) för att se vem som fokuserar på något som passar in för den diskussion du vill väcka eller ämne du vill lära ut. Se efter var i landet de befinner sig, om de finns nära dig. Under varje personlig profil finns deras kontaktuppgifter där du kan nå dem.
Alumnerna finns över hela landet. Vi har valt att dela upp landet i regioner. Vissa studenter kan hålla i pass i flera regioner och finns därför presenterade flera gånger.
Region Nord täcker ett område som förenklat utgår från Sveriges nordligaste delar ned till Jämtlands- och Västernorrlands län.
Region Väst täcker ett område som förenklat utgår från västra delarna av Dalarnas län i norr till de västra delarna av Jönköpings län samt Västra Götalands län i söder och de västra delarna av Örebro län i öster.
Region Öst täcker ett område som förenklat utgår från Gävleborgs län i norr till Östergötlands län i söder och östra delarna av Örebro län i väster.
Region Syd täcker ett område som förenklat utgår från Sveriges sydligaste delar upp till Hallands-, Kalmars- och de sydöstra delarna av Jönköpings län.
Läs mer om alumnerna och hur du bokar under respektive region under fliken Boka föreläsning. Du kan också boka en alumn utifrån tema.
Är du student och varit på en MFS-fältstudie eller har du gjort praktik genom Praktikantprogrammet. Då kan du söka dig till projektet inför 2017. Du kan hitta mer information om det under Bli alumn.