Linda Strandenhed

Mysiga möten och intressanta reflektioner i Sala

Kungsängsgymnasiet, Sala

Jag har mött två mycket mysiga och trevliga samhällsklasser idag, på Kungsängsgymnasiet i Sala. Det var uppenbart att båda klasserna är intresserade av och nyfikna på internationella frågor. De har också nyligen varit med om ett Erasmusutbyte med flera olika europeiska länder.

Vi hade hela två timmar på oss per klass – vilken lyx med så mycket tid! Jag började med att berätta lite om vilka trender vi ser i världen idag. Världen blir bättre för många människor. Fler får tillgång till utbildning, sjukvård och förbättrad ekonomi. Samtidigt ökar ojämlikheten inom och mellan länder. Vi vet också att mänsklighetens resursutnyttjande inte är hållbart och att det drabbar både utsatta grupper av människor och alla andra levande varelser som delar planeten med oss.

Vi ägnade en del tid åt värderingsövningar och ni hade många intressanta reflektioner. Vi pratade bland annat om att det är svårt att känna att hållbar utveckling är en akut fråga när vi inte upplever att det finns en brist på saker vi vill ha eller behöver i vår vardag. Det verkar på ytan som om allt fungerar som det ska – i alla fall för oss som lever relativt privilegierade liv. Ni var oense om huruvida samhällsförändring eller teknisk utveckling är viktigast för att uppnå hållbar utveckling, men överens om att båda delar behövs. Vi diskuterade fattigdom, och ni kom fram till att det finns olika sätt att vara fattig på, till exempel som att att sakna familj och vänner. Att vara fattig handlar inte bara om att sakna pengar.

Jag berättade mer om det ekologiska odlingsprojektet jag arbetade med i Nepal. Vi avslutade med att diskutera resursanvändning och vår egen konsumtion. Ni fick ta ställning till att minska er egen konsumtion och gemensamt i grupp komma överens om hur ni skulle fördela era resurser. Ni kom fram till att det fanns olika behov i vissa grupper, som till exempel att några deltagare bodde på landet och andra i stan. De olika behoven och önskemålen gjorde det svårare för er att komma överens. Många av er tyckte ändå att det nog skulle vara helt okay att leva ett mer resurssparande liv.

Klass i Sala, Kungsängsgymnasiet

Tack till båda klasserna! Ni hade mycket kloka tankar och synpunkter och det var verkligen roligt att få komma och träffa er!

Tack till Mirjam för inbjudan och för trevligt och intressant samtal! Det var inspirerande för mig att se hur du som lärare uppmuntrar dina elever till att tänka längre och djupare.

Mer information

Gapminder.org

Where Children Sleep – konstprojekt av James Mollison (Mer info här.)

Film om miljörättvisa: Majora Carter – Greening the Ghetto

WWF: Living Planet Report (Svenska) – om ekologiskt fotavtryck och biologisk mångfald.

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

tre × fem =