Mänskliga rättigheter i Kungsbacka

Idag tog jag tåget till Kungsbacka för att hålla Sida-Alumni pass med fokus på mänskliga rättigheter för två gymnasieklasser.  Första klassen gick andra året på Elof Lindälvsgymnasiet och skulle snart genomföra ett FN-rollspel om Kongo med fokus på mänskliga rättigheter. Jag hade blivit inbjuden för att inleda förberedelserna inför detta rollspel med att prata om mänskliga rättigheter. Vi började direkt med några värderingsövningar där bla. fattigdomsbegreppet problematiserades. Många hade varit i ett fattigt land och associerade fattigdom med att landet hade dålig ekonomi, medan vissa beskrev fattigdom som hunger, brist på hela, rena kläder och andra saker som många tar för givet i vardagen. Ni fick diskutera om ”fattiga människor hade sig själva att skylla” och vi pratade om orättvisor och olika förutsättningar för människor världen över. Några tryckte på argument gällande individens egenansvar. Någon sa att det tyvärr är svart eller vitt och jag hade gärna stannat hos er hela dagen för att utforska och diskutera nyanser i verklighetens gråskala, men tyvärr rann tiden iväg för oss i denna övning och vi fick gå vidare med nästa övning om mänskliga rättigheter.

Vi började med att titta på filmen ”Ett fönster mot världen” och sen jobbade ni i smågrupper där var och en fick förespråka olika rättigheter, diskutera innebörden av olika rättigheter och varför de är viktiga. Ni lyfte fram rätten till liv som det mest grundläggande för oss som människor. Rätten till utbildning var också en central och viktig rättighet, ni beskrev det som grunden till utveckling och nyckeln till att utrota fattigdom.  Jag hoppas att ni får lära er massa mer om mänskliga rättigheter och att ert FN-rollspel blir ett roligt sätt att göra detta på. Glöm inte bort att vara källkritiska och våga ifrågasätt och problematisera kring ämnen, även när något till en början verkar vara svart eller vitt! Skriv gärna till mig och berätta hur det gick sen!

Elof Lindälvsgymnasiet

Här är några elever från den andra klassen jag träffade idag på Elof Lindälvsgymnasiet och ni var några fler i er klass. Föreläsningen inleddes med att några kom insjungandes till lektionen och en kille utdelade en vänlig klapp på axeln till er lärare. Ni fick använda er energi till att starta med termometern och klassrummet målades upp som en varm och kall skala där ni ställde upp er och diskuterade mänskliga rättigheter, fattigdom och problematiken kring dessa ämnen. Vems fel är det att det finns fattigdom? Åsikterna var många och jag tror att vi kunde fortsatt i termometern hela passet, men vi fick gå vidare för att hinna med dagens upplägg.

Ni fick precis som dagens första klass titta på filmen ”Ett fönster mot världen” och sen jobba i grupper med olika mänskliga rättigheter. Här framkom det att rätten till ett drägligt, tryggt liv var grundläggande, men problem uppstod i relation till dödsstraffets vara eller icke vara. Någon menade att omänskliga handlingar borde medför dödsstraff och tillfälle togs att relatera till kunskapsläget gällande dödsstraff. Mord är nämligen inte mindre vanligt i länder med dödsstraff och straffet fungerar således illa i avskräckande syfte, men argumentet om hämnd och upprättelse för offrens anhöriga togs upp. I Sverige beskrivs dödsstraff som en omänsklig handling och om ni vill lära er mer om hur EU aktivt jobbar mot dödsstraff kan ni följa länken på denna sida:

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/ratten-till-liv-dodsstraffet

Dagen avslutades i båda grupperna med en termometer och lite positiv fakta om en värld som blir bättre. Jag tyckte det var väldigt roligt med den feedback som jag fick efter passet och jag vill önska er lycka till med er utbildning och hoppas att ni ska lära er ännu mer om mänskliga rättigheter de kommande veckorna! Som en värmande avslutning på denna dag fick jag med mig en take-away kopp från ert gymnasium och den tänker jag fylla med värme och ta med mig ut i samhället nära det nu börjat bli kallare ute…

En kopp med värme

Med värme och hopp om en mänskligare värld, för alla! // Johanna

1 kommentar

  1. johannacederfeldt5 november, 2014 på 00:57

    Här hittar ni länk till dagens film ”Ett fönster mot världen”
    https://www.youtube.com/watch?v=x_8VifSRQTU

    Svara

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

tretton − tolv =