Leka biståndsorgan

I fredags var jag på Norra Real under en geografilektion för att berätta om global- och hållbar utveckling och dess effekter på hälsa. Klassen höll på med ett projektarbete om “samhällets sårbarhet och vattenfrågor” och min föreläsning var tänkt att vara som en inspiration för eleverna.

IMG_1919

Utgångspunkten var min MFS, där jag intervjuade kvinnor i ett slumområde i Kampala om deras sårbarheter och hur de påverkades av de översvämningar som drabbade deras område under regnsäsongerna. Effekterna var bland annat försämrad hälsa och försämrade försörjningsmöjligheter. Jag förklarade även varför det översvämmades i Kampala, vilket bland annat berodde på den dåliga sophanteringen i staden och de smala dräneringar som snabbt täpptes till av alla sopor. Vatten- och sanitetsproblem i just slumområden är svåra att lösa eftersom de är illegala bosättningar som stadens makthavare inte har någon “skyldighet” att förse med basala behov eftersom de är just illegala. Jag blev imponerad då klassen kunde mycket om hållbar utveckling och miljöfrågor.
IMG_1916
Under mina föreläsningar berättar alltid om hur svenskt bistånd fungerar och vad Sidas roll i det hela är, men jag ville problematisera det lite så vi avslutade med att spela ett biståndsrollspel, där eleverna låtsades vara ett biståndsorgan som var tvunget att prioritera bland fyra länder i kris och välja i vilken ordning man skulle hjälpa. Det blev intensiva diskussioner och jag önskar att vi hade kunnat fortsätta lite till.
 Tack för att jag fick komma till Norra Real.
/Solange

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

sex + 1 =