Nazli Pirayehgar

Intressanta diskussioner under övningen fyra hörn!

Jag brukar inleda mina pass med att köra en övning för att snabbt ta temperaturen på elevernas kunskapsnivå. I veckan när jag föreläste för Viktor Rydbergs nior fick det bli övningen fyra hörn. Övningen går ut på att man ställer en fråga och sedan delar in klassrummet i fyra hörn. Varje hörn representerar ett svarsalternativ och man ställer sig vid det hörn som passar ens åsikter bäst. Efter att eleverna har tagit ställning brukar jag be dem dela med sig av sina tankar. Jag brukar tillägna omkring 20 minuter till denna övning. Vid detta pass hade jag dubbla klasser så jag hade räknat med att övningen skulle ta lite längre tid, men inte hade jag räknat med att lägga över en timme på övningen.

Det var specifikt en fråga som väckte många diskussioner och jag förstod att debatten om ämnet mellan eleverna var mer lärorik än att jag skulle visa upp min PowerPoint där jag berättade för dem ”hur det ligger till”. Frågan som engagerade många känslor löd: Ska alla fattiga länder ha rätt till bistånd?

Hörn 1: Ja
Hörn 2: Nej, bara de länder som är demokratier och respekterar mänskliga rättigheter
Hörn 3: Nej, fattiga länder får lösa sina egna problem
Hörn 4: Eget svar

Diskussionerna mellan eleverna började redan innan jag bad dem berätta varför de valt att stå vid just det hörnet. Det som var extra intressant vid denna fråga var att eleverna nästan var jämt fördelade vid de olika hörnen. Debatten drog snabbt igång och engagerade samtliga i klassrummet. Fullkomligt motsatta åsikter utbyttes och trots att vissa åsikter skulle anses vara kontroversiella i allmänhet så var det acceptabelt att uttrycka dem i detta klassrum. Jag insåg snabbt att detta var mer än en enstaka övning. Detta var en viktig plattform för eleverna där vissa fick stå upp för sina värderingar, andra fick fritt uttrycka sina tankar som de vanligtvis kanske inte gör, och vissa andra började för första gången fundera över dessa frågor.

Det sistnämnda har varit mitt huvudmål med mina pass, nämligen att plantera ett frö av engagemang. Det är svårt att förändra och påverka elever under enbart en föreläsning, därav har mitt syfte varit att bidra med kunskap och förhoppningsvis väcka ett intresse för frågor om bistånd som eleverna senare kan ta vidare på egen hand.

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

11 − nio =