Karl Jonsson

Internationella högtider i östgötska gymnasieskolor

Under den senaste tiden har jag haft glädjen att kunna uppmärksamma två olika internationella högtider på två olika gymnasieskolor i Linköping och Norrköping.  Den 24:e oktober, på FN-dagen, höll jag ett par pass på Folkungaskolan i Linköping och under den globala veckan fick jag berätta om mina erfarenheter för en klass på De Geergymnasiet i Norrköping.

Gemensamt för de olika passen har varit att jag har berättat om min tid i Manila i Filippinerna och på Sida i Stockholm. Trots att Filippinerna är ett medelinkomstland lever ungefär 13 miljoner människor i fattigdom och de utgör en del av det stora antal fattiga människor som lever i medelinkomstländer i världen idag. Associationer till FN:s globala mål nummer 10 (minskad ojämlikhet) ligger nära till hands. Filippinerna har dock en glädjande trend av minskande fattigdom sedan 1990. Jag var i Filippinerna under 2013 för att volontärarbeta. Bland de många erfarenheter jag fick med mig hänger vissa kvar. Fattigdom, klyftor och minnen av den svåra tyfonen i november det året. Möten med människor och deras starka drivkraft för positiv utveckling är också något jag bär med mi och inspireras av.

img_1147

De Geergymnasiet visade sig redan vara väl insatta i post 2015-agendan och hade lagom till globala veckan pyntat entrén med globala målen på en stor flagga. För närvarande jobbar en klass andraårselever närmare med fattigdom och dess orsaker och kommer förhoppningsvis ha användning av en del källor som jag kunde dela med mig av. Eleverna ställde bra och djupa frågor som fick undertecknad att tänka till.

img_1109

Folkungaskolans profilklasser med inriktning på internationella relationer bjöd på två trevliga dagar när vi pratade om bistånd, fattigdom och FN:s globala mål. Under en övning ombads eleverna ta ställning till bland annat påståendet: ”Jag har varit i ett fattigt land”. Då uppstod frågan huruvida Grekland är ett fattigt land och vi kom fram till att de tillhör kategorin höginkomstländer i världen och inte är ett fattigt land även om de har haft ekonomiska problem. Vi provade oss på Hans Roslings frågesport om utvecklingsfrågor och trevligt nog visade det sig att ungdomarna hade bättre kunskaper om global utveckling än vad svenska folket i allmänhet har.

Det är glädjande att gymnasieeleverna tänker kritiskt och har så fina kunskaper om världen!

Hälsningar

Karl Jonsson

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

16 + 3 =