Thea Holmlund

Heldag på Röda Korsets Folkhögskola

Jag måste erkänna att det kändes som en stor utmaning när jag tackade ja till att hålla i en heldags föreläsning för Röda korsets Folkhögskolas specialkurser, inriktade på genus, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Hittills hade jag föreläst för gymnasie- och högstadieklasser. Min första tanke när jag fick erbjudandet: ”är min kunskap om bistånd och globala frågor tillräcklig för att föreläsa en hel dag för en väl insatt och medveten målgrupp?”

Trots mina farhågor blev det en otroligt givande dag med många intressanta diskussioner kring positiva aspekter av utveckling i världen. Men också om hur vår livsstil och politiska beslut i Sverige, Europa och västvärlden påverkar utvecklingsländer negativt. Biståndets fram-och baksidor vändes och vreds på.

Dagen inleddes med att diskutera den stereotypa bild media, men även biståndsorganisationer, ger av Afrika genom nyhetsrapportering och insamlingskampanjer. Vi gick vidare till att tala om historiska och nutida orsaker till varför Afrika, en kontinent med stor rikedom i form av naturresurser, fortfarande har världens fattigaste befolkningar. Med en bild som illustrerar finansiella flöden till och ifrån Afrika blev problematiken tydlig. Biståndet som ges till Afrika varje år är endast en bråkdel av de stora summor som lämnar kontinenten i form av bland annat utländska företags vinster, illegala finansiella flöden och skulder.

Utifrån en graf över hur den extrema fattigdomen halverats mellan 1990 och 2015 ville jag visa att det finns positiva trender gällande utvecklingen i världen. Att världen faktiskt blir bättre även om det ibland känns som att allt går åt skogen. Definitionen av extrem fattigdom öppnade för diskussion och ifrågasättande:

”Borde vi inte istället för att fokusera på att minska fattigdom, arbeta med att minska ojämlikheter, då fattigdom endast existerar i relation till rikedom” – Kursdeltagare på Röda Korsets Folkhögskola.

Vi fortsatte med att diskutera Globala Målen och Agenda 2030. Särskilt intresse väckte undersökningen ”My World 2030”, där medborgare från hela världen har fått rangordna vilka mål de tycker är viktigast. Med förvåning konstaterade kursdeltagarna att miljöfrågan rankades lägst av målen trots klimatförändringarnas alarmerande konsekvenser. Det poängterades snabbt att det som individ är lätt att känna hopplöshet inför möjligheterna att påverka klimatförändringarna och att se orsak och verkan i sin vardag. Slutligen konstaterades att miljöfrågan även går att arbeta med genom till exempel mål nummer 4 ”God utbildning för alla”, bara ett av många exempel på hur målen hänger ihop och är beroende av varandra.

I vår reser Röda Korsets kursdeltagare till Sydafrika för att genomföra valfritt projekt. Och för att ge inspiration till möjliga fokusområden för projekten avslutade vi dagen med att fördjupa oss i Sydafrikas kontext och Afrikagruppernas arbete i regionen. Vi pratade sexuell och reproduktiv hälsa och om hur organisationer som arbetar med abortfrågan drabbas av USA:s införda GAG-rule (munkavleregeln), vilken innebär att organisationer som arbetar med abortfrågan inte längre får motta amerikanska biståndsmedel.

Vi fortsatte med att diskutera jakten på Afrikas resurser, ”landgrabbing” och rättvis handel för att avsluta med Afrikagruppernas arbete för sydafrikanska lantarbetares rätt till anständiga arbetsvillkor i vinindustrin. Den roll som svenska systembolaget, en av världens största importörer av sydafrikanskt vin, spelar i det här sammanhanget, samt svenska medborgares möjligheter till ansvarsutkrävande gentemot Systembolaget, blev en tankeställare för många.

Jag lämnade Röda Korsets Folkhögskola med en massa ny energi, inspirerad av kursdeltagarnas engagemang för globala frågor och vilja att bidra till att förändra rådande orättvisor.

 

 

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

elva − 6 =