William Johansson

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Under min föreläsning kommer åhörarna få en inblick i Kubas ekonomiska problem och möjligheter. Där fokus kommer ligga på hur diktaturen hämnar utländska investeringar och handel.

Jag kan föreläsa i:

Jag kan föreläsa i Västra Götaland, Växjö, Luleå, Stockholms innerstad samt Värmdö kommun.

Landerfarenhet:

Kuba