Sokol Xhaxho

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på barns rättigheter och fenomenet blodfejd. Jag har läst juridik och en master i rättssociologi på Lunds universitet. Jag är född i Albanien och flyttade till Sverige 2010. Januari-mars 2018 åkte jag tillbaka för att samla data för min master uppsats. Mitt forskningsområde är blodsfejd och barns rättigheter. Mina föreläsningar handlar om ämnen såsom blodsfejd, barns rättigheter, fattigdom och korruption.  Alla dessa ämnen har tydliga kopplingar till varandra .

Jag kan föreläsa i:

Jag bor i Skåne men jag kan föreläsa i hela Sverige.

Landerfarenhet:

Albanien och Kosovo.