Sofie Fransson

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på klimatförändringarna, naturresurser, fattigdomsbekämpning, tillgången till mat och hur kvinnor påverkas av detta.

Jag har studerat Global utveckling, praktiserat på Sida samt utfört en fältstudie i Ghana om land-grabbing och bistånd och har därmed god insyn i de Globala målen och Sidas verksamhet.

Jag har två olika fokusspår jag kan föreläsa om angående min fältstudie:

  • Hur klimatförändringar driver på tillgången till naturresurser i låginkomstländer som leder till land-grabbing, och vilka konsekvenser detta får för lokala bybor och lantbrukare, särskilt kvinnor
  • De Globala målen och bistånd i sig och hur vissa biståndsprojekt misslyckas och andra lyckas
Jag kan föreläsa i:

Hela Stockholmsregionen samt Växjöregionen.

Landerfarenhet:

Ghana