Sofie Axelsson

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med inriktning på Colombias historia och bakgrund till det långvariga inbördeskriget. Fokus ligger på hur HBTQ-personer påverkas i krig generellt och i Colombia i synnerhet samt hur situationen i Colombia ser ut idag.

Jag gjorde inför min kandidatuppsats i Global Utveckling ett fältarbete i Colombia där jag intervjuade personer med HBTQ kännedom och/eller erfarenheter, för att undersöka hur dessa personer påverkats under kriget, samt vilka former av motståndsrörelser som varit synliga. Efter det har jag även hållit i workshops om hur situationen i Colombia ser ut idag för gymnasieklasser i Sverige genom projektet Världens koll.

Jag kan föreläsa i:

Hela regionen i Stockholm

Landerfarenhet:

Colombia