Sara Lysholm

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på betydelsen av jordbruk och boskapsdjur för människor i fattiga länder. Detta gör jag genom att dra paralleller till mina erfarenheter från mitt examensarbete i Botswana och mitt nuvarande doktorandprojekt i Zambia och Tanzania. Jag kommer att berätta om hur mina resor har fått mig att inse vilken skev bild jag har av min omvärld, men också hur det har fått mig att växa som person.

Självklart är jag också öppen för era förslag och önskningar!

Jag kan föreläsa i:

Hela region öst och även Norrbottens län vid förfrågan

Landerfarenhet:

Botswana, Zambia och Tanzania.