Sara Flygar

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på att alla människor har möjlighet att bidra till det globala utvecklingsarbetet. I min roll som ingenjör har jag stora möjligheter att ta fram smarta lösningar som kan ha en stor påverkan på samhällen. Det här kommer jag belysa och konkretisera genom att dela med mig av mina upplevelser, erfarenheter, samt berättelser från de personer jag mött under min fältstudie i Mocambique. Jag kommer berätta om Sida, diskutera de globala målen och mänskliga rättigheter genom att använda min resa som exempel. Jag vill inspirera lyssnarna till att drömma större och våga testa på något nytt, som dessutom kan hjälpa någon annan.

Jag kan föreläsa i:

Hela regionen Storstockholm

Landerfarenhet:

Mocambique