Rebecka Hellerström

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus under min föreläsning är de globala målen med tyngd på jämställdhet och fred. Ni kommer få en inblick i hur civila organisationer, framförallt kvinnoorganisationer i Senegal arbetar för fred, stärka kvinnors och flickors rättigheter samt utvecklingsarbete.

Jag kan föreläsa i:

hela region syd

Landerfarenhet:

Senegal.