Otto Berglund

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Mina främsta intresseområden är inom migration, folkrörelser och arbetsliv. Min förhoppning är att väcka känslor av engagemang och ömsesidighet hos min publik.

Min senaste utlandsvistelse var genom en praktik i Kuala Lumpur, Malaysia. Där jobbade jag med att stödja fackföreningar och arbetare inom trä -och byggsektorn i Sydostasien med ett särskilt fokus på migrantarbetares villkor. Innan dess har jag även arbetat volontärt som lärare i Myanmar hos en civilsamhällesorganisation som samlar unga freds -och demokratiaktivister från landets olika etniska minoriteter.

Jag har sen tidigare en Politices kandidatexamen i nationalekonomi och studerar för närvarande Masterprogrammet i Internationella Relationer vid Linnéuniversitetet.

Jag kan föreläsa i:

Jag har närmst till kommuner i södra Småland och norra Skåne, men har även möjlighet att ta mig längre sträckor längsmed södra stambanan om det skulle behövas.

Landerfarenhet:

Myanmar och Malaysia.