Nicole Modigh

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på kopplingen mellan miljö och människa. Hur beteende, medvetenhet och nyfikenhet kan vara en kraft för förändring kring hålbar konsumtion och produktion. Till exempel, hur våra val av kläder och andra produkter kan påverka ett annat lands möjlighet till rent vatten, utbildning och kvinnors rätt i samhället.

Jag kan föreläsa i:

Jag kan föreläsa i hela Jämtland och närliggande områden i Region Norr på förfrågan. Eventuellt även vid andra orter i Sverige vid överenskommelse.

Landerfarenhet:

Nepal.