Lydia Watchefo

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor och i synnerhet hur kinesiska investeringar påverkar utvecklingen i Etiopien med tanke på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Under min fältstudie i Etiopien 2018 kartlade jag olika gruppers attityder kring kinesiska investeringar i landet och kommer att presentera dessa under min föreläsning. Syftet med föreläsningen är att utmana normativa världsbilder, skapa diskussion kring globala utmaningar samt bidra till ett ökat engagemang i arbetet för en bättre värld

Jag kan föreläsa i:

Stockholm med omnejd. Kan även föreläsa i andra städer vid förfrågan.

Landerfarenhet:

Etiopien.