Karolin Ring

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Mitt arbete i Sydafrika handlade om att undersöka hållbarheten av en avsaltningsanläggning driven av förnybar energi. I många delar av Sydafrika är bristen på vatten ett problem och samhället efter apartheid hindrar människor att få tillgång till samma typ av faciliteter beroende på var en bor. Hur ska man arbeta för att få lösningar på samhällsnivå att nå hela samhället och alla människor i det? Hur uppnås miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genom dessa lösningar? Genom dessa frågeställningar hoppas jag på att visa hur en del av hur arbetet med dessa komplexa frågor kan se ut.

Jag kan föreläsa i:

Jag har Jönköping med omnejd som utgångspunkt, men rör mig om möjligt i alla vädersträck om inte resan är för lång.

Landerfarenhet:

Sydafrika