Jenny Samuelsson

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i den myggburna sjukdomen dengue kommer jag fokusera på global hälsa i klimatförändringarnas spår. Jag vill också gärna berätta om den starka gemenskapen som finns i Indonesien och hur vi alla kan göra små saker som bidrar till en hållbar global utveckling.

Jag kan föreläsa i:

Västernorrland, samt Blekinge och södra Småland/nordöstra Skåne (fr.o.m. HT 2019).

Landerfarenhet:

Indonesien