Helena Römmelmann

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus i min föreläsning är matsäkerhet och klimatfrågor bland unga vuxna i Sydafrika. Sydafrika är ett land med mycket kontraster och stora variationer, både avseende natur och samhälle. Under föreläsningen kommer vi också prata om FNs globala mål och hållbar utveckling, i Sverige och utomlands.

Jag kan föreläsa i:

Örebro län och södra Värmland

Landerfarenhet:

Sydafrika