Emma Berglund

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), genusrättvisa och menskoppar. Vikten i min föreläsning ligger på hur vi behöver arbeta med alla 17 mål simultant för kunna uppnå en global hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra till ett ökat engagemang för globala frågor samt bidra till en mer nyanserad bild av Tanzania som ett land med mycket mer än bara turistparadis kontra extremfattigdom. Fokus på mål 5, 10 och 3.

Har även ytterligare ett föreläsningsspår där jag pratar om civilsamhällets roll för att främja demokrati samt vikten av att inkludera religiösa ledare och aktörer som nyckelpersoner för hållbar utveckling och de globala målen. Fokus på mål 16.

Jag kan föreläsa i:

Skåne och Stockholm med omnejd.

Landerfarenhet:

Tanzania.