Ebba Rosendal

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på fattigdomsbekämpning, livsmedelsförsörjning och innovation för hållbar utveckling. Mitt projekt i Burkina Faso handlade om att framställa biobekämpningsmedel från Eukalyptusträd, ett lokalproducerat och hållbart alternativ till de preparat som används idag. Under min föreläsning får man möta vardagen i ett av världens fattigaste länder, med allt vad det innebär. Man kan också få veta hur det är att vara student i Ouagadougou och hur Burkina Faso blev tidernas första Afrikamästare i innebandy.

Jag kan föreläsa i:

Umeå med omnejd, ev. andra städer vid förfrågan.

Landerfarenhet:

Burkina Faso.