Catharina Hansson

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på mänskliga rättigheter med exempel från Israel/Palestina, där jag har bott i perioder sedan 2014. Jag föreläser också gärna om hur stadsbyggnad i konfliktområden och flyktingläger påverkar vardagslivet och hänger ihop med de globala hållbarhetsmålen.

25% av dagens flyktingar är palestinier, och många av dessa har levt i flyktingläger i 3-4 generationer. Som arkitekt så berättar jag gärna om vad som händer med läger som drar ut på tiden, varför palestinska flyktingläger fortfarande finns kvar och varför familjer som inte är på flykt gärna flyttar dit.

Vid intresse kan jag också ge en översikt över Israel/Palestinakonflikten och hur den påverkar vardagslivet idag.

Jag kan föreläsa i:

Skåne, Blekinge och i viss mån södra Halland. Gärna kvällar och helger.

Landerfarenhet:

Israel/Palestina