Anna Rost

Jag föreläser om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på vatten- och sanitetsfrågor. Jag har studerat till civilingenjör inom miljö och vatten och arbetar nu som hydrogeolog. Mitt intresse för vatten väcktes tidigt hos mig och jag har framförallt koncentrerat mig till grundvatten, dricksvatten och avloppsvatten. I Uganda utförde jag mitt examensarbete med att rena fekalier med olika kemikalier så att produkten kunde användas som gödsel. Låter kanske inte så fräscht, vilket det inte alltid är heller, men det är väldigt kul. Jag föreläser gärna om allt som har med vatten att göra.

Jag kan föreläsa i:

Bor i Gällivare men kan föreläsa i hela regionen. Är t.ex. ofta i Luleå, Umeå och Östersund.

Landerfarenhet:

Uganda och Bangladesh