Alicia Rysinska

Jag föreläser om:

Sida, de globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Framförallt ligger fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och hur viktig del det är inom mänskliga rättigheter. Utbildning och information om ungdomars sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan bidra till jämställdhet och förbättra levnadsvillkor. Jag vill dela med mig om mina erfarenheter under min vistelse i Colombia och diskutera mina och andras fördomar.

Jag kan föreläsa i:

Stockholm med omnejd. Kan även föreläsa i andra städer vid förfrågan: Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund, Gotland.

Landerfarenhet:

Colombia och Tanzania