En dag för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter

När jag återvände till Marksgymnasieskola för att träffa tre olika gymnasiesklasser och prata om demokrati och mänskliga rättigheter var det 20 grader kallare än sist jag besökte skolan, men värmen bland er fanns kvar. Dagen inleddes med tågförseningar och sjukdom i lärarkåren, men när jag äntligen kom fram till skolan så välkomnades jag till klassrummet av ett gäng engagerade ungdomar på omvårdnadsprogrammet. Vi började med en övning där ni fick i uppgift att arrangera stolarna i klassrummet utifrån en hemlig anvisning på en lapp. Utan att prata med varandra skulle halva klassen sätta alla stolar på rad, medan andra halvan skulle placera dem i en cirkel. Några av er började i tysthet sammarbeta, medan andra använde mer fysiska metoder för att utföra ert uppdrag. Vi diskuterad sedan svårigheter i att komma överrens i världen och hur det lätt kan uppstå konflikter när vi har olika uppgifter som vi vill genomföra och tycker är viktiga. Jag fick berätta om mina upplevelser från Nepal, det som hände där i samband med val, samtidigt som jag besökte landet för att genomföra en studie på förlossningsavdelningen. Ni fick också berätta för varandra hur vi kan jobba för förbättring i världen, som individer här och nu men också på samhällsnivå. Jag är övertygad om att ni kommer möta era patienter med glädje och värme i framtiden precis som ni mötte mig denna dag. Stort tack för de fina diskussionerna och lycka till!

20141202 014

Efter lunch väntade nästa diskussionslystna gäng från barn- och fritidsprogrammet. Vi fokuserade på demokrati och mänskliga rättigheter även här och tittade på filmen ”ett fönster mot världen” för att få en inblick i ämnet. Många av er tyckte att det var orättvist hur det ser ut i världen och vi fortsatt diskussionerna kring förbättringsfokus genom fyra hörns-övningar. Fortsätt att ifrågasätta och diskutera och glöm inte bort att världen blir bättre. Sätter hopp om framtiden till er och tror att det kommer gå jättebra för världen om ni fortsätter att behandla varandra väl och respekterar att vi kan vara olika och tycka olika när demokrati får råda.

20141202 016

Dagen avslutades med ett klassigt Sida Alumni-pass där vi diskuterade fattigdom och mänskliga fri- och rättigheter genom en ”termometer”. Jag fick möjlighet att berätta om Sida och fokus för svensk utvecklingssammarbete. Att globalutveckling inte är enkelt visar redovisningar av milleniemålen, men det börjar med engagemang och i hopp om att ha sått ett frö hos er avslutas denna dag på Marksgymnasieskolan. Stort tack till ER för er tid och till er engagerade lärare Jessika!

// Johanna

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

17 − elva =