Bli alumn

Hej,

Vad roligt att du är intresserad av att ingå i Sida Alumni-programmet!

Rekryteringen till Sida Alumni sker en gång per år. Nästa rekrytering kommer att genomföras under hösten 2018. Informationen kring ansökningsförfarandet kommer då att läggas upp på denna sida. Så håll utkik här för mer information.

Vad är Sida Alumni och vem kan söka?
Alla som genomfört en Minor Field Study (MFS), en praktik genom Praktikantprogrammet eller FUFs Praktikantprogram kan söka till Sida Alumni.

Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att under ett år (januari – december) genomföra 15 föreläsningar/kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer och företag. Eftersom det handlar om 15 föreläsningar utspritt på ett år och att de kan genomföras både på dag- och kvällstid, är tanken att det ska vara möjligt att deltaga i programmet vid sidan av både jobb och studier.

Målgruppen för kommunikationsinsatserna ska ha fått fördjupad kunskap och ökat intresse för hur utvecklingssamarbete bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

  • Utbildning i bistånds- och globala utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget.
  • Utbildning i kommunikationsfrågor anpassad efter uppdraget
  • Ett uppdrag att under ett år genomföra minst 15 informationsinsatser
  • Ett Sida Alumni-intyg efter att insatsperioden är över
  • En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr
  • Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät

För mer information:
Mikael Botnen Diamant, operativt ansvarig (extern konsult, Sida)
mikael.botnen.diamant@gmail.com
Tel: 070-731 05 64