Linda Strandenhed

Biologielever på Linnéskolan – intressanta frågor och kloka tankar.

Biologielever, Linnéskolan

Min buss var försenad i morse, så jag skyndade med andan i halsen för att möta en klass biologielever på Linnéskolan i Uppsala. Jag har föreläst på Linnéskolan i olika sammanhang tidigare och i våras besökte jag skolan via Sida Alumni. Det känns passande att jag håller en av mina sista föreläsningar inom Sida Alumni-programmet på samma ställe som en en av mina första föreläsningar för uppdraget.

Det här var en mycket trevlig klass, med bra frågor och kloka synpunkter att dela med sig av. Vi pratade om läget i världen idag – att världen blir bättre, men att ojämlikheten inom och mellan länder ökar och att vi står inför stora miljö- och klimatproblem. Vi gjorde en värderingsövning och pratade bland annat om fattigdom och resursbrist och om tekniska lösningar gentemot samhällsförändring som möjliga vägar mot ett hållbart samhälle. Jag berättade om det ekologiska odlingsprojektet som jag arbetade med i Nepal, hur det fungerar och hur det bidrar till att lösa både miljöproblem och sociala problem samtidigt. Jag berättade också om hur det här projektet möter specifika utmaningar på grund av platsens historia och geografiska läge och litet om hur ekologisk odling fungerar i andra delar av Nepal.

Jag vill säga tack så mycket till er och till fantastiska läraren Maria – det var mycket roligt att få komma och träffa er!

Jag lovade att bidra med lite länkar och mer information.

Mer information kring det jag tog upp på föreläsningen:

Webbsida med cool och lätttillgänglig statistik: http://www.gapminder.org

Hela filmen om miljörättvisa: http://www.ted.com/talks/majora_carter_s_tale_of_urban_renewal?language=en

Konstprojekt, Where children sleep: http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/ och http://www.today.com/slideshow/today/where-children-sleep-a-moving-look-at-what-kids-have–and-lack-44077710

Om ekologiskt fotavtryck och biologisk mångfald: http://www.wwf.se/source.php/1579928/Living-Planet-Report-2014-WWF-svensk-sammanfattning.pdf 

och http://www.wwf.se/source.php/1603325/Living_Blue_Planet_Report.pdf

Om Tharu-folket och malariaresistens: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1683029/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3041928

Mer information kring frågor jag fick efteråt:

Naomi Klein. Den kanadensiska journalisten som skrivit om företagens ansvar (No Logo) och klimatförändringar (This changes everything). http://www.naomiklein.org/main

Karin Bradley. Mycket intressant avhandling om vad som betraktas som miljövänligt, med klassperspektiv. Just environments. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:209293/FULLTEXT01.pdf

Alf Hornborg, professor i humanekologi från Lunds Universitet som har skrivit mycket intressant om alternativa ekonomier. Korta översikter hittas här http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/alf-hornborg/ och här http://www.nytid.fi/2013/09/valutan-bar-pa-ekonomins-varderingar/

Dennis Meadows, professor från MIT och en av författarna till Romklubbens Tillväxtens Gränser. Föreläsningen jag besökte i Uppsala är klart sevärd och finns tillgänglig på nätet.

Del 1 https://media.medfarm.uu.se/play/video/5007

Del 2 https://media.medfarm.uu.se/play/video/5024

Om huruvida ekologisk odling kan producera nog med mat: http://www.huffingtonpost.com/paula-crossfield/un-ecofarming-feeds-the-world_b_833340.html

Tips för de som själva vill resa ut och arbeta i världen.

Jag är mycket skeptisk mot betal-volontärresor som arrangeras av kommersiella företag. Jag är rädd för att pengarna inte alltid hamnar var de ska och det händer tyvärr alltför ofta att den typen av kommersiell verksamhet förvärrar problem istället för att göra något åt dem. Kaliber har gjort ett bra radioprogram på temat: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/205246?programid=1316

 Här är en artikel från Nepal på samma tema. http://www.theguardian.com/global-development/2014/may/27/nepal-bogus-orphan-trade-voluntourism

Istället föreslår jag att man väljer att åka ut med en ideell organisation. Det är lite krångligare och kräver mer arbete, men är en ganska bra garanti för att man faktiskt bidrar till något som är vettigt och meningsfullt. Det kan också göra att man får möjlighet att resa ut utan att själv behöva betala resan.

En fantastisk möjlighet är Europeisk Volontärtjänst: http://www.mucf.se/evs Jag kan verkligen rekommendera att söka till det programmet. De betalar alla kostnader, inklusive fickpengar.

Jag åkte till Nepal via Sidas praktikantprogram, vilket också är en mycket bra möjlighet. Här finns info om praktikantprogrammet: http://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/sidas-stipendier-och-praktikprogram/

Mer information och fler organisationer som söker praktikanter finns på http://globalportalen.org

Många folkhögskolor har kurser där man får åka utomlands under kursperioden för att göra praktiska projekt. På http://www.folkhogskola.nu finns mer information.

För studenter på universitet finns möjlighet att genomföra en Minor Field Study med Sida-pengar. http://www.programkontoret.se/mfs

Organisationer som erbjuder kortare volontärvistelser på ett meningsfullt sätt är bland andra http://www.wwoof.net och http://ial.se/wordpress/

Lycka till!

Inga kommentarer, bli den första!

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

4 × 3 =