Artiklar skrivna av Thea Holmlund

Jag måste erkänna att det kändes som en stor utmaning när jag tackade ja till att hålla i en heldags föreläsning för Röda korsets Folkhögskolas specialkurser, inriktade på genus, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Hittills hade jag föreläst för gymnasie- och högstadieklasser. Min första tanke när jag fick erbjudandet: ”är min kunskap om bistånd och globala frågor tillräcklig för att föreläsa…

Sida, Sveriges biståndsmyndighet, arbetar för att människor som lever i fattigdom och förtryck själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Men vems världsbild och vems prioriteringar är det som styr utvecklingssamarbetet? Under min tid som praktikant på svenska ambassaden i Zimbabwe och hos Afrikagrupperna Sydafrika ställde jag mig själv många gånger frågan: är det möjligt att genomföra utvecklingssamarbete utan att förstärka…