Artiklar skrivna av Isabelle Lloyd-Pugh

Efter att ha gått grundutbildningen inför Sida Alumni 2017 kände jag mig ganska trött men glad och fylld av inspiration, pepp och förväntan. Under helgen 27-29 januari samlades alla Sida Alumni deltagare 2017 från hela Sverige på Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm. Många av de drygt trettio nyblivna Sida Alumni deltagarna hade rest långa vägar, från Östersund i norr…