Artiklar skrivna av Isabelle Lloyd-Pugh

För lite drygt ett år sedan fick jag ett mejl från Sida med information om Sida Alumni-programmet. De sökte nya alumner till nästkommande år. Med anledning av att jag gjort en Minor Field Study i Marocko i samband med min kandidatuppsats var jag behörig att ansöka. Jag kände inte till Sida Alumni sedan tidigare, men när jag snabbt skummade igenom…

Efter att ha gått grundutbildningen inför Sida Alumni 2017 kände jag mig ganska trött men glad och fylld av inspiration, pepp och förväntan. Under helgen 27-29 januari samlades alla Sida Alumni deltagare 2017 från hela Sverige på Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm. Många av de drygt trettio nyblivna Sida Alumni deltagarna hade rest långa vägar, från Östersund i norr…