Viktoria Forsberg
Jag kan föreläsa i: Skaraborgs län, Jönköping med omnejd, Linköping med omnejd, Göteborg med omnejd och i andra regioner vid förfrågan.
Landerfarenhet: Zanzibar-Tanzania.
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på jämställdhet, klimatförändringar och möjligheter till försörjning i förhållande till kvinnor som lever på Zanzibar. Jag har två månaders erfarenhet av att bo på Zanzibar där jag intervjuat kvinnor om deras arbete med att odla tång i havet. Jag har en kandidatexamen i Internationellt arbete-globala studier. Genom utbildning och praktik har jag fått stor kunskap av utvecklingssamarbete och globala frågor/problem inom migration&integration, fred&konflikt samt hållbar utveckling.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med fokus på jämställdhet, klimatförändringar och möjligheter till försörjning i förhållande till kvinnor som lever på Zanzibar. Jag har två månaders erfarenhet av att bo på Zanzibar där jag intervjuat kvinnor om deras arbete med att odla tång i havet. Jag har en kandidatexamen i Internationellt arbete-globala studier. Genom utbildning och praktik har jag fått stor kunskap av utvecklingssamarbete och globala frågor/problem inom migration&integration, fred&konflikt samt hållbar utveckling.

Tel: 073-085 96 96