Stina Johansson
Jag kan föreläsa i: Skövde och andra kommuner i Skaraborg samt Göteborg med omnejd
Landerfarenhet: Gjorde MFS i Indien 2017, om civilsamhällets roll i miljökonflikter. Praktik i Indien 2016 i ett forskningsprojekt kring urbanisering och klimatförändringar. Frivilligt engagerad i Sadhana Forest, en organisation som arbetar med trädplantering/tropisk skog, både i Indien och Haiti. Praktiserade hos Vi-Skogen i Kenya 2012 och skrev uppsats om Agroforestry och fattigdom i Kenya, baserad bönders narrativ.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor inom områdena klimat, miljö och hållbarhet, med särskilt fokus på naturresurser, miljökonflikter, rättivsefrågor, civilsamhället och urbanisering.

0735-699692