Sofie Axelsson
Jag kan föreläsa i: Hela regionen i Stockholm
Landerfarenhet: Colombia
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med inriktning på Colombias historia och bakgrund till det långvariga inbördeskriget. Fokus ligger på hur HBTQ-personer påverkas i krig generellt och i Colombia i synnerhet samt hur situationen i Colombia ser ut idag.

Jag gjorde inför min kandidatuppsats i Global Utveckling ett fältarbete i Colombia där jag intervjuade personer med HBTQ kännedom och/eller erfarenheter, för att undersöka hur dessa personer påverkats under kriget, samt vilka former av motståndsrörelser som varit synliga. Efter det har jag även hållit i workshops om hur situationen i Colombia ser ut idag för gymnasieklasser i Sverige genom projektet Världens koll.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor med inriktning på Colombias historia och bakgrund till det långvariga inbördeskriget. Fokus ligger på hur HBTQ-personer påverkas i krig generellt och i Colombia i synnerhet samt hur situationen i Colombia ser ut idag.

Jag gjorde inför min kandidatuppsats i Global Utveckling ett fältarbete i Colombia där jag intervjuade personer med HBTQ kännedom och/eller erfarenheter, för att undersöka hur dessa personer påverkats under kriget, samt vilka former av motståndsrörelser som varit synliga. Efter det har jag även hållit i workshops om hur situationen i Colombia ser ut idag för gymnasieklasser i Sverige genom projektet Världens koll.

Telr: 070-860 48 84