Sofia Söderin
Jag kan föreläsa i: Jämtland och Härjedalen, samt närliggande områden i Region Nord på förfrågan. Vid överenskommelse även andra orter i Sverige.
Landerfarenhet: Uruguay och Peru
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus kommer att ligga på det globala fackliga utvecklingsarbetet, fackligt arbete och jämställdhet. Genom min praktik på det globala facket UNI Global Union har jag fått chansen att träffa fackligt aktiva från flera olika länder i Central- och Sydamerika och kan dela med mig av deras berättelser. Under mina presentationer kommer jag att presentera skillnader och likheter mellan det fackliga arbetet världen över.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus kommer att ligga på det globala fackliga utvecklingsarbetet, fackligt arbete och jämställdhet. Genom min praktik på det globala facket UNI Global Union har jag fått chansen att träffa fackligt aktiva från flera olika länder i Central- och Sydamerika och kan dela med mig av deras berättelser. Under mina presentationer kommer jag att presentera skillnader och likheter mellan det fackliga arbetet världen över.

Tel: 073 059 88 25