Sofia Hvittfeldt
Jag kan föreläsa i: Göteborg med omnejd, Stockholm, Uppsala och Malmö/Lund.
Landerfarenhet: MFS i Palestina om kopplingen mellan genus och ickevålds-metod. Praktikant i Sydafrika med en icke-statlig organisation – arbetade primärt med migrantkvinnors rättigheter och lantarbetares rättigheter på vingårdarna i Västra Kapprovinsen. En månad i Myanmar som gästlärare hos en organisation som har demokrati- och ledarskapskurser för ungdomar. Fem månader i Indien som volontär på ett barnhem för pojkar.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Israel-Palestina-konflikten, ickevåld från ett genusperspektiv, internationell rätt, SIDA, FN-systemet, global utveckling, de globala målen med särskild fokus på fred och jämställdhet, Indien och Sydafrikas självständighetsrörelser, Myanmar och förföljelsen av Rohingya, sexuellt våld i konflikt och intersektionell feminism.

Hur skapar man förändring i en tid av fejk-nyheter och trollfabriker? Hur kan man egentligen påverka makthavare? I en värld som känns mer komplicerad och konfliktfylld, vad kan vi tillsammans göra för att påverka saker i en mer positiv riktning? Hur håller man hoppet vid liv under ockupation och våld? Hur hänger värderingar om genus ihop med frihetskamper och möjligheten till långvarig fred?
Mitt Minor Field Study-stipendium från Sida gav mig möjlighet att spendera tre månader på Västbanken och forska om genus och ickevåldsmetoder. Under den tiden lärde jag mig otroligt mycket om Palestina och hur ickevåldsmetoder rent konkret används i en konfliktsituation. En av de viktigaste insikterna jag fick var hur svårt det är att bedriva ickevåldskampanjer och diplomati i en situation som är så våldsam och oförutsägbar. Och samtidigt hur enormt viktigt det är med ickevåldsmetoder så som fredsutbildning för att folk inte ska tappa hoppet på fredliga lösningar. Ingen jag talade med hade något hopp överhuvudtaget om att se ett fritt och demokratiskt Palestina, inte ens på lång sikt. Men med stor ihärdighet, ”samoud” på arabiska, fortsätter de. Trots stängda checkpoints, räder och tårgas hålls seminarier och workshops med unga aktiviter och ledare. Så skapas förutsättningen för fred, så skapas förutsättningen för ett fritt och demokratiskt Palestina och så skapas förutsättningen för verkligen förändring.
Som Sida-alumn får jag den fina möjligheten att under ett år hålla i föreläsningar och workshops! Jag vill förmedla hur intressant och roligt det är med internationellt samarbete, men också att det spelar roll. Tillsammans kan vi skapa engagemang och medvetenhet kring viktiga frågor som kan användas till att tillsammans med samarbetspartners belysa problemen och kräva positiva förändringar från makthavare.
Hoppas vi hörs!