Sara Ekwall
Jag kan föreläsa i: Västernorrland och ev. vid förfrågan, på annan ort
Landerfarenhet: Minor Field Study i Maputo, Mozambique under våren 2017. Studien handlade om hur organisationer arbetar med omsorg och psykologisk behandling för utsatta barn i Maputo. Genom intervjuer och studiebesök visade och beskrev personal sina organisationer och jobb och hur de upplever och vill påverka sina arbeten.
Föreläser gärna om:
Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, de globala målen och globala utvecklingsfrågor. Efter mina erfarenheter i Mozambique kommer jag ha särskilt fokus på följande globala mål: ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande, hållbara städer och samhällen, god utbildning för alla, minskad ojämlikhet samt genomförande och globalt partnerskap.
0722-349 564