Ronja Melin
Jag kan föreläsa i: Stockholm med omnejd, Dalarnas län
Landerfarenhet: Fältarbete inför masteruppsats i Kenya 2017. Fältresa till Bhutan tillsammans med UNICEF Sverige 2016. MFS-studie om barns rättigheter i Ghana 2015. Volontär vid barnhem i Ghana 2014. Två studieresor till Japan under gymnasietiden.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på barns rättigheter, mänskliga rättigheter, samt lokal utveckling, globala maktförhållanden och olika uppfattningar av vad utveckling är.

0767879795