Rickard Nätjehall
Jag kan föreläsa i: Stockholm samt kringliggande områden + Göteborg
Landerfarenhet: Praktik på en tankesmedja i Sydafrika med fokus på sociala trygghetssystem och kapacitetsutveckling; Praktik på en civilsamhällsorganisation för afrikanska flyktingar i Israel; Praktik och sedermera arbete på Sida; Numera anställd på Naturvårdsverkets EU-/Internationella enhet.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om FN:s globala utvecklingsmål, Sida och bistånd samt om migrationsfrågor.

’Hur kan fattigdom bekämpas effektivt?’ och ’hur är situationen för utsatta flyktingar?’ var två ledande frågor när jag bestämde mig för att göra praktik på en tankesmedja i Kapstaden, Sydafrika, och en civilsamhällsorganisation för afrikanska flyktingar i Tel Aviv, Israel.
I samband med dessa erfarenheter upptäckte jag den stora potentialen med sociala trygghetssystem (ekonomiska skyddsnät) för att minska extrem fattigdom och påverka alltifrån antalet barn i skolan och människor med undernäring till hur motståndskraftiga folk är mot oväntade chocker (t.ex. förlust av arbete och miljökatastrofer). Dessutom lärde jag mig mer om hur situationen är för utsatta afrikanska flyktingar i en motvillig mottagarstat som Israel. Där utsätts många för odrägliga villkor utan tillgång till sjukvård och utbildning och med begränsade möjligheter att arbeta samt med det numera överhängande hotet av deportering.
Dessa erfarenheter har påverkat mig starkt och jag vill därför gärna sprida kunskap och intresse för dessa frågorna. Jag föreläser därmed gärna om områden kopplade till fattigdom och migration, gärna med en stark koppling till FN:s utvecklingsmål. Dessutom ligger frågor såsom antikorruption och miljö mig nära om hjärtat så jag föreläser gärna om det med!
Boka en föreläsning med mig så tar jag fram en föreläsning som är anpassad efter era önskemål och kursplan och som är spännande och givande på samma gång!