Rebecka Hellerström
Jag kan föreläsa i: hela region syd
Landerfarenhet: Senegal.
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus under min föreläsning är de globala målen med tyngd på jämställdhet och fred. Ni kommer få en inblick i hur civila organisationer, framförallt kvinnoorganisationer i Senegal arbetar för fred, stärka kvinnors och flickors rättigheter samt utvecklingsarbete.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Fokus under min föreläsning är de globala målen med tyngd på jämställdhet och fred. Ni kommer få en inblick i hur civila organisationer, framförallt kvinnoorganisationer i Senegal arbetar för fred, stärka kvinnors och flickors rättigheter samt utvecklingsarbete.