Rasmus Rodineliussen
Jag kan föreläsa i: Stockholm län och Uppsala län. Även i Växjö och Lessebo.
Landerfarenhet: MFS fältarbete i Brasilien för min master uppsats i socialantropologi där jag studerade lokala dykares arbete mot marin nedsmutsning i ett socialt och internationellt sammanhang. Jag har även gjort fältarbete för min kandidatuppsats i Stockholm och Uppsala där jag fokuserade på nyanlända flyktingar från Syrien.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd, migration, miljö, samt globala utvecklingsfrågor ur ett kvalitativt perspektiv där individer får stort fokus.

Jag är en glad och enkel person som verkligen ser fram emot att få lära känna er klass! Det ska bli spännande att få höra deras tankar och idéer kring de globala frågorna och försöka bidra till att de tänker vidare kring dessa. Jag är öppen för era önskemål kring föreläsningarna och anpassar dem gärna utefter er läroplan så att de blir så relevanta som möjligt. Min plan är att få era elever aktiva under föreläsningarna då vi på Sida Alumni tror att det skapar tankar och engagemang för diskussion.

073-5530011