Melissa Bojang
Jag kan föreläsa i: Stockholm och eventuellt Sundsvall
Landerfarenhet: MFS i Tanzania – om hur lokala NGOs tolkar det globala gender mainstreaming konceptet och vilken roll organisationerna kan spela, i nationellt beslutsfattande kring könsintegrering. Även genomfört eget volontärprojekt i Tanzania där jag och en klasskamrat besökte ett barnhem, undervisade engelska och gjorde roliga aktiviteter med barnen.
Föreläser gärna om:

Jag föreläser gärna om Sida, bistånd och globala utvecklingsfrågor med särskilt fokus på de globala målen, jämställdhet, civilsamhället och privata aktörers roll i hållbarhetsfrågor.

Att många i världens städer forfarande inte har rent och rinnande vatten (24/7), är kanske inte det första man tänker man tänker på… När man tänker på ’mindre utvecklade länder’. Vi tänker oftast på människor i byar som lever i extremt fattigdom. Men det är finns faktiskt utbredd ojämlikhet inte bara mellan länder utan också i länder! Det är detta som jag fått bättre förståelse för under min tid i Tanzania, där jag hade många och intressanta diskussioner med olika kloka människor.
Det som slog mig mest, var entusiasmen som fanns i alla människor jag träffade via de organisationer jag besökte. Jag lärde mig att alla kan göra någonting och det är denna entusiasm och driv som jag vill förmedla vidare i mina föreläsningar!
De globala målen är oerhört viktiga för alla människor, djur och hela vår planet. Det är något som jag superpeppad på att få komma ut och dela med mig om mer, så att vi alla är med på hållbarhetståget, och i rätt riktning.

073-707 63 97