Max Rosvall
Jag kan föreläsa i: Uppsala och Stockholm med omnejd.
Landerfarenhet: Kenya, där jag gjorde en MFS
Föreläser gärna om:

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med en bakgrund som energisystemingenjör och ett brinnande intresse för hållbar utveckling berättar jag gärna om mina erfarenheter från Kenya och dess explosiva utveckling av deras solcellsmarknad. Det finns många positiva aspekter med solceller överlag, men i länder där stora delar av befolkningen inte har tillgång till pålitliga källor för elektricitet har nyttjandet av solceller som mest effekt. Solcellerna möjliggör förbättringar hos tio av de sjutton hållbarhetsmål som jag kommer utveckla vidare min föreläsning. Utöver utvecklingen av solcellsmarknaden i Sub-Sahara Afrika berättar jag gärna om mina kulturella upplevelser från Kenya och mänskliga rättigheter kopplat till klimatfrågan.

Sida, Globala målen, bistånd och globala utvecklingsfrågor. Med en bakgrund som energisystemingenjör och ett brinnande intresse för hållbar utveckling berättar jag gärna om mina erfarenheter från Kenya och dess explosiva utveckling av deras solcellsmarknad. Det finns många positiva aspekter med solceller överlag, men i länder där stora delar av befolkningen inte har tillgång till pålitliga källor för elektricitet har nyttjandet av solceller som mest effekt. Solcellerna möjliggör förbättringar hos tio av de sjutton hållbarhetsmål som jag kommer utveckla vidare min föreläsning. Utöver utvecklingen av solcellsmarknaden i Sub-Sahara Afrika berättar jag gärna om mina kulturella upplevelser från Kenya och mänskliga rättigheter kopplat till klimatfrågan.